Pregătire profesională și examinarea pentru obținere atestat conducători auto în regim de închiriere

Pregătire profesională și examinarea pentru obținerea atestatului de conducător auto în regim alternativ

ALT="ACTE-RS pregatire profesionala" Pentru a putea fi șofer de ride-sharing trebuie să ai minim 21 de ani

A.  Pregătirea profesională pentru obținerea atestatului de conducător auto în regim de închiriere

Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoștinţelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de închiriere.

Pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională a unei unități de școlarizare autorizată a conducătorilor auto și să promoveze examenul care constă în rezolvarea unui test-grilă.Acest curs are o durat da 30 de ore.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată cu viza obligatorie la 5 ani. Viza va fi acordată în urma susținerii unui examen care constă în rezolvarea unui test-grilă, fără a mai fi necesară urmarea unui curs de pregătire profesională.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condițiile în care este vizat la termen și conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul public de persoane și deține permis de conducere corespunzător.

Pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor care efectuează transport de persoane în regim de închiriere este reglementată prin:

  • Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi.
B.  EXAMINAREA pentru obținerea atestatului de conducător auto în regim de închiriere

Certificatele de atestare a pregătirii profesionale se obțin în urma promovării unui examen pe bază de test-grilă organizat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

Testul pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale constă într-o probă scrisă tip grilă, cu 20 de întrebări.
Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 70% (14 răspunsuri corecte) din numărul total de întrebări cuprinse în testul grilă.

Conducătorul auto care nu a promovat testul-grilă are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condițiile prezentării dovezii plății, în contul agenției Autorității Rutiere Române – A.R.R., a taxei privind testarea.

După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

Vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se efectuează în urma promovării de către solicitant a testului tip grilă.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil 5 ani – în condițiile vizării sale – și conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul public de persoane și deține permis de conducere corespunzător.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României.


Dacă dorești mai multe informații, poți accesa Serviciul de Consultanță pentru doar 30RON!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *