ALT="politica gdpr"

Politica GDPR

[1] Informații generale

În baza Regulamentului UE 679 din 2016 (GDPR) Zăinescu Alexandru Stefan PFA cu sediul social în str. Livezii nr. 20E, Săcele – 505600, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. F8/1436/2022, având CUI 47293187, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Protejarea datelor clienților noștri este importantă pentru noi, toate regulile și procedurile noastre fiind create în acest sens.

Vă solicităm să furnizați datele dumneavoastră doar dacă acestea sunt necesare pentru a putea furniza serviciile noastre, facturare, securitatea serviciilor sau obligații legale și vă solicităm acordul pentru comunicări de marketing. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator pentru:
1. Îndeplinirea contractului, pentru furnizarea și administrarea serviciilor comandate.
2. Interesul legitim al Zăinescu Alexandru Stefan PFA,, cum ar fi prevenirea și identificarea eventualelor fraude sau activități ilegale, îmbunătățirea securității rețelei noastre, îmbunătățirea serviciilor oferite, măsurarea eficienței campaniilor de marketing derulate.
3. Obligații legale și care prevăd comunicări către ANAF și alte instituții publice (în baza solicitării expresă a acestora) pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților, cum ar fi Poliție, ANPC, ANSPDCP, Parchete etc.
4. În baza consimțământului dumneavoastră pentru comunicări de marketing. În cazul în care ne-ați oferit consimțământul dumneavoastră și doriți să îl retrageți, o puteți face oricând din contul de client acte-rs.ro

[A] Despre acte-rs.ro

Cuvântul “acte-rs.ro” sau “acte-rs” în acești Termeni și Condiții de utilizare va identifica Zăinescu Alexandru Stefan PFA, cu sediul social în str. Livezii nr. 20E, Săcele – 505600, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.F8/1436/2022, având CUI 47293187 având calitatea de furnizor de servicii de consultanță pentru afaceri și management. Lista completă cu serviciile ACTE-RS poate fi găsită pe pagină web www.acte-rs.ro

[B] Contractarea produselor și a serviciilor

Achiziția serviciilor furnizate de acte-rs.ro presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare. Acceptul are loc în procesul de comandă online, prin email sau telefonic prin consimțământul clientului că a citit și a luat la cunoștință aceste reguli și clauze de funcționare.

[C] Metoda de aplicare

Termenii și condițiile de utilizare se aplică tuturor vizitatorilor website-ului www.acte-rs.ro cât și clienților acestuia, care folosesc serviciile. Scopul acestora este de a asigura faptul că toți utilizatorii acte-rs.ro au aceleași drepturi și interese, conforme cu regulile aplicate. Acte-rs.ro își rezervă dreptul de a efectua modificări la termenii și condițiile de utilizare în orice moment, fără o notificare în prealabil, acestea putând fi accesate oricând pe site-ul web www.acte-rs.ro, pagină Termeni și Condiții.

[2] Prelucrarea datelor cu caracter personal

Zăinescu Alexandru Stefan PFA prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viață private fiind garantate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executării Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare și încasarea valorii Serviciilor, relații cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru bună desfășurare a relației contractuale.
Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informații furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi:adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix ) vor putea fi prelucrate de Zăinescu Alexandru Stefan PFA cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri:
– remarketing și urmărirea utilizatorilor.
– efectuarea de comunicări comerciale
– comunicarea privind status-ul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate (de exemplu în cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru serviciile Zăinescu Alexandru Stefan PFA. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corectă identificare a clientului/împuternicitului în sistemele de prelucrare ale Zăinescu Alexandru Stefan PFA, pentru realizarea operațiunilor facturare, respectiv cele care sunt necesare sau în legătură cu executarea Contractului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul executării contractului.
Prelucrăm datele dumneavoastră în scopul trimiterii de newsletter și marketing doar dacă va exprimați acordul expres la comandă sau ulterior în contul de client. În cazul acestei prelucrări efectuate în baza acordului furnizat puteți oricând să retrageți acest acord din contul de client

[3] Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate

Va punem la dispoziție contul de client de unde puteți vizualiza datele furnizate către noi pentru administrarea contului. Pentru a consulta aceste date trebuie să va logați în contul de client. Dacă nu mai aveți acces la contul de client va rugăm contactați echipa de suport.

Dreptul de a rectifică datele dumnevoastră
Din contul de client aveți posibilitatea că oricând să efectuați modificările dorite asupra datelor dumneavoastră.

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră
Datele dumneavoastră vor fi șterse la solicitarea dumneavoastră dacă acestea nu mai sunt necesare pentru derularea contractului (scopului pentru care au fost colectate) sau nu există o reglementare în vigoare care să ne oblige să păstrăm aceste date.Astfel documentele financiar contabile trebuie păstrate pe o perioada de 10 ani cu începere de la dată încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, conform Ordinul MFP nr. 2634/2015.

Dreptul de a va opune prelucrării
Aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră personale. În cazul în care va opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopul derulării contractului acesta nu va mai putea fi derulat și îndeplinit. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment.

Dreptul de a cere restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a cere restricționarea limitării pentru verificarea corectitudinii datelor prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor
Puteți solicită portarea datelor furnizate de dumneavoastră pentru derularea contractului sau în alte scopuri în format electronic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: suport@acte-rs.ro.

Dreptul de a va adresa justiției sau către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

[4] Măsuri tehnice pentru securitatea datelor personale

Zăinescu Alexandru Stefan PFA a implementat și implementează în permanentă măsuri corespunzătoare tehnice și de securitate informațională pentru a preveni divulgarea neautorizată sau ilegală, accesul, pierderea accidentală sau ilegală ,distrugerea sau alterarea, transferul, dezvăluirea neautorizată, accesul neautorizat sau alte daune asupra datelor personale.
Astfel de măsuri includ utilizarea de firewall-uri, soluții antimalware, servere securizate, criptare, sisteme corespunzătoare drepturilor de acces de management și proceselor, selectarea atentă a procesoarelor și a altor măsuri tehnice și comerciale rezonabile pentru a oferi protecție adecvată pentru datele dumneavoastră personale împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate.
Softurile utilizate sunt updatate la ultima versiune stabilă pentru a nu prezența riscuri de securitate.
Efectuăm, de asemenea, copii de rezervă pe medii diferite de stocare și este posibilă folosirea de astfel de mijloace pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentală a datelor dumneavoastră personale. Aceste măsuri asigura un nivel adecvat de securitate în raport cu riscurile inerente prelucrării datelor cu caracter personal ce trebuie protejate. Datele dumneavoastră personale, deținute în siguranță, vor fi accesibile doar personalului autorizat Zăinescu Alexandru Stefan PFA.
Avem implementate proceduri interne de verificare și protejare a informațiilor procesate și pentru a ne asigura că datele sunt furnizate doar destinatarilor legitimi.
Colectarea datelor precum și comunicarea prin email se face exclusiv prin conexiuni criptate cu certificate SSL.

[5] Cerințe privind vârsta

Jera.ro nu se adresează persoanelor sub 18 ani.

[6] Modificare Politica GDPR

De fiecare dată când modificăm Politica GDPR veți fi informat. Nouă Politica GDPR va intra în vigoare la data publicării pe www.acte-rs.ro.

Ver 1.0 – 28.12.2022


Mai multe informații despre Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) puteți afla aici.

Înapoi ACASĂ.